היילנד > עסקאות נבחרות > ריאורגניזציה 2,500 מר לקורפורייט נור

ריאורגניזציה 2,500 מר לקורפורייט נור

ייעוץ כלכלי להיערכות נדלנ״ת אפקטיבית בעת משבר ההיי טק

במסגרת השירות שניתן ע״י המחלקה הכלכלית של היילנד יושם מודל חסכון נדל״ני בעת תקופת מיתון וירידה בביקושים לחברת נור מקרופרינטרס שבקשה לצמצם עלויות בחוזה שכירות בית משרדים עצמאי לטווח ארוך באזור התעשייה הצפוני של לוד. נור מקרופרינטרס, אחת החברות המובילות בעולם בתחום המדפסות הרחבות הפעילה תכנית אסטרטגית חדשה לעת האטה, המתמודדת עם המשבר בשוק. היילנד בחנה לעומק את פרטי ההתקשרות של חוזה השכירות, את צורכי הלקוח הקיימים והצפי לעתיד. ע״פ אלה ערכה היילנד תכנית לצמצום עלויות נדל״ן ויצגה את החברה במו״מ מול בעלי הנכס, עד להשגת הסכם חדש עם חסכון משמעותי התואם את יכולותיה החדשות של החברה.

מרץ 2003