היילנד > עסקאות נבחרות > מכירת נכס מניב ברמת החייל, תל אביב

מכירת נכס מניב ברמת החייל, תל אביב

מכירת 500 מ״ר מניבים למשקיע פרטי ברח׳ הברזל רמת החייל

במסגרת השירות ניתן ליווי מקיף ל-buy side למיפוי וזיהוי נכסים מניבים ע״פ הגדרת היעדים הראשונית, הוצגו אלטרנטיבות עד שזוהה הנכס האידיאלי, ששווק על ידינו, והממוקם בברזל 34 ברמת החייל. תהליך ההתקשרות היה יחסית ארוך בשל מעורבות אלמנטים פרטיים בעסקה. מחלקת ההשקעות לוותה את הצדדים בכל השלבים מהגשת ההצעה הראשונית, דרך מו״מ, גיבוש תנאים מסחריים, טיוטות חוזה, התקשרות, הצגת שוכרים, ועד לקלוזיג וקבלת מפתח. הנכס הנרכש, 500 מ״ר משרדים וחניות מניבים. מחיר העסקה והתשואה משקפים את המקובל בשוק לנכסים מסוג זה.

פברואר 2015