היילנד > עסקאות נבחרות > 1,600 מר עסקת השכרת משרדים ביקום

1,600 מר עסקת השכרת משרדים ביקום

השכרת 1,600 מ״ר משרדים לחברת אקספרט תוכנה ביורופארק ביקום

מחלקת ההיי טק בצעה עבור חברת אקספרט בדיקה כלכלית להוזלת עלויות נדל״ן בשלהי משבר ההיי טק של 2003, כתוצאה מכך הועלו מספר אפשרויות לחסכון משמעותי בעת מעבר מאזור התעשייה הרצליה לפארק התעשייה המתקדמת ביקום. חברת היילנד לוותה את הקורפורייט של אקספרט בכל תהליך המו״מ עד להתקשרות במשרדים החדשים וביצוע תכנית מעבר אפקטיבי של החברה תוך המשכיות עסקית בפרק זמן מינימלי.

יוני 2005