היילנד > עסקאות נבחרות > ייעוץ קורפורייט SCHRODERS

ייעוץ קורפורייט SCHRODERS

ייעוץ קורפורייט לכניסת המגה תאגיד הבריטי לישראל

ייעוץ קורפורייט SCHRODERSחברת ניהול הנכסים הגדולה בבריטניה, שפותחת משרדי קבע בישראל כדי לענות על ביקוש גובר מצד הלקוחות. החברה מנהלת כ-577.3 מיליארד דולר ברחבי העולם.

Schroders is a UK global investment manager with 577 Bn US Dollar total assets managed around the globe

HiLAND has advised Schroders throughout all establishment process of permanent offices in Israel, HiLAND long listed ideal locations and helped the local team selecting the preferred option as well as negotiating with landlords until engagement closing and launching new class#A office in high profile prime location, at Psagot Tower, in the heart of city TLV

מגדל פסגות

אפריל 2018