היילנד > 211 מ״ר בבורסה, חדרים ואופן ספייס, גימוה גבוה, 90 שח, מיידי!
סוג עסקה
השכרה
מחיר למטר
90₪
גודל השטח
211 מ''ר
גודל השטח
211 מ''ר
חנייה
800
ניהול הבניין
18
מספר הנכס
18991